Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział! 

Nastał czas wolności, radości i pokoju. Pomimo, że wszystko wokół może mówić, że to nie prawda. Wirus, śmierć i zamknięcie oraz wiele innych trudności, kajdan i dramatów zostają pokonane. 

Jezus jest Zmartwychwstałym Panem, ma On moc uzdrowić, ożywić i uwolnić. Po to wrócił do życia w ciele, by nam to pokazać i dać tego doświadczyć. Pierwsze, co przynosi to dar pokoju i przebaczenia. Od nich wszystko się zaczyna. 

Już nasza najgorsza niewola, największe rany i śmierć – te wewnętrzne – zostają uzdrowione i jesteśmy od nich uwolnieni. On przynosi dar pojednania do naszych domów, rodzin, miejsc pracy, kraju, do naszych wnętrz, żebyśmy umieli przebaczyć sami sobie. 

Stąd wypływa radość. Pełna, głęboka i dające pociechę. Tu zaczyna się nowe życie, które już nie będzie miało końca. Śmierć ciała jedynie zmieni sposób naszego bycia, ale już nie będzie końca. Czeka na nas perspektywa wypełnienia i pełnej miłości, której nie jesteśmy tu sobie w stanie wyobrazić. Pełnia życia i to w obfitości. 

Wiec cokolwiek się nie wydarzy, On jest z nami, On ma moc wyciągnąć z tego dobro, On jest wszechmogący. Jest nadzieja. Ona zwieść nie może. Pan to udowodnił. 

Od całej redakcji strony, życzymy spotkania ze Zmartwychwstałym Panem i płynącej z tego radości i nadziei.  

Chrystus zmartwychwstał, alleluja! 

Mistagogia

Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

Błogosławieństwo Pokarmów Wielkanocnych

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:  

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:

Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący mówi:

 

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen.

Pobierz PDF do druku

Tekst Błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych. 

 

Liturgia na dziś

Zachęcamy do wgłębienia się w teksty dzisiejszej Liturgii.

 Online na brewiarz.pl

Pobierz PDF do druku

 

Pobierz aplikację Pismo Święte
(zawiera także teksty liturgiczne z dnia)

Teksty Mszy z dnia

Prawa Autorskie do tekstów liturgicznych należa do Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwa Pallotinum i serwisu brewiarz.pl. Na stronie prezentowane są tylko do celów modlitewnych.