Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest dniem, który skupia nas na miłości Boga do człowieka. Pokazuje nieograniczone oddanie się naszego Pana każdemu z nas. On wiedząc o zdradzie swojego ucznia, o tym, że św. Piotr się Go wyprze, a pozostali poza Janem zostawią, ciągle wykonuje wolę Ojca, zostawiając siebie i swoją Mękę i Zmartwychwstanie w sakramencie Eucharystii.

Ten dar jak mówi kolekta z Mszy Wieczerzy Pańskiej, daje pełnię życia i miłości. Bo w czasie tej Wieczerzy, poznaliśmy granicę miłości chrześcijańskiej: „Miłujcie się, jak Ja was umiłowałem”.  Miłujcie się oddając swoje życie za drugich. Nie chodzi o fizyczną śmierć, ale o codzienne umieranie mojego „ja” dla innych. Patrzenie i słuchanie z uwagą na świat wokół mnie, gdzie są być może ludzie potrzebujący mojego zainteresowania, czasu, pomocy. Nawet jeśli to miałoby sprawić, że ucierpię albo stanę się bezbronny. Sam Pan się taki staje, zostając w małej Hostii. Tak prosty znak, wręcz łatwy do zniszczenia, a tak wymowny. Uniżył się aż do końca.

Pamiątka Śmierci i Zmartwychwstania, Jedyna Ofiara i Uczta miłości. Tym jest Eucharystia, do której dziś mamy ograniczony dostęp. Zatęsknijmy za nią, zwłaszcza w Wielki Czwartek, a w międzyczasie dajmy świadectwo naszej miłości do Boga i innych naśladując naszego Pana w uniżeniu.

 

Na koniec nie zapomnijmy czuwać dziś wieczorem z Panem. Jedna godzina, tam gdzie jestem. Im dłużej przebywamy w Jego obecności, tym bardziej stajemy się podobni do Niego. Dużo łatwiej wtedy będzie nam mówić nasze codzienne: „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, Ojcze” .  

Mistagogia

Liturgia Wielkiego Czwartku

Liturgia na dziś

Zachęcamy do wgłębienia się w teksty dzisiejszej Liturgii.

 Online na brewiarz.pl

Pobierz PDF do druku

Pobierz aplikację Pismo Święte
(zawiera także teksty liturgiczne z dnia)

Teksty Mszy z dnia

Modlitwa domowa

Wielki Czwartek

Propozycja nabożeństwa dla rodziny:

Po obejrzeniu transmisji Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, albo po odmówieniu nieszporów, zgromadźcie się całą rodziną na uroczystej kolacji. Nakryjcie stół białym obrusem, postawcie krzyż, zapalcie świece. Niech ta kolacja będzie znakiem miłości, o której mówi Jezus. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Przygotujcie też dzbanek z wodą, miskę i ręczniki. Jeżeli warunki w waszej rodzinie pozwalają, niech ojciec rodziny umyje nogi pozostałym domownikom, jako wyraz tej miłości, która łączy waszą rodzinę i wszystkich, którzy wierzą w Pana Jezusa.

P. – prowadzący, ojciec rodziny, albo najstarszy z domowników.

W. – wszyscy zebrani. 

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

P. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa
Chrystusa; w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez niego
jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

P. Panie, który obmyłeś Uczniom nogi, zmiłuj się
nad nami.  W. 
– Zmiłuj się nad nami.

P. Chryste, który karmisz nas swoim Ciałem i Krwią, zmiłuj się nad nami. W. – Zmiłuj
się nad nami.
P. Panie, który dałeś nam kapłanów, zmiłuj się nad nami. W. – Zmiłuj się nad nami.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i
odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

P. Módlmy się. 

Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy
pamiątkę najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój Jednorodzony Syn mając się
wydać na śmierć pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej
miłości; spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i
życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Tutaj
następuje odczytanie fragmentów Pisma Świętego. Można odczytać oba czytania.
Należy odczytać Ewangelię. Teksty czytań dostępne są na TUTAJ.)

Teraz
ojciec może umyć nogi każdemu domownikowi. Po zakończeniu, pomódlcie się:

P. Módlmy się za Kościół, aby był zawsze zjednoczony w miłości swojego Pana  W.– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, aby Pan im błogosławił w ich posłudze i nieustanie napełniał Duchem Świętym W. – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Módlmy się za naszego proboszcza, wikarych, księży, którzy nam udzielili
sakramentów, aby Pan wynagrodził im ich trudy i oddanie Jego służbie. W. – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się, żeby nigdy nie brakło powołanych do służby Bożej. W. – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Módlmy się za wszystkich, których dotknęła epidemia: chorych, ich rodziny, lekarzy, personel medyczny, wolontariuszy, oraz ludzi, którzy na co dzień umożliwiają nam normalne funkcjonowanie, niech Bóg oddali od nas chorobę i da siły do walki z nią każdego dnia.  W. – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. 

(Tutaj można dodać dodatkowe intencje, zwłaszcza za rodzinę.)

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa
Komunii duchowej polecana przez papieża Franciszka.

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na
początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.

 

 

Pobierz PDF do druku

Prawa Autorskie do tekstów liturgicznych należa do Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwa Pallotinum i serwisu brewiarz.pl. Na stronie prezentowane są tylko do celów modlitewnych.