Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa to niezwykły dzień. Liturgia pokazuje kontrast między rzeczami,  jakie się mają wydarzyć. Łączy je wszystkie kolor liturgiczny – czerwony.

Z jednej strony mamy czerwień płaszcza królewskiego. Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, królewskiego miasta, jak Salomon, aby objąć swoje panowanie. Witany jest wśród radosnych pieśni i okrzyków. Lud oczekuje wolności i ratunku. Miasto jest przepełnione atmosferą zbliżającego się Święta Paschy, napięciem związanym  z obecnością okupanta i strachem, że może wydarzyć się coś złego. Tak wjeżdża Król, aby objąć swój tron.

Z drugiej strony mamy czerwień krwi. Panowanie Jezusa nie jest z tego świata. On się po to narodził i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A jaka jest prawda? Bóg Ojciec nas tak kocha, że dał swojego Syna, abyśmy mieli życie w obfitości. Królestwo Pana Jezusa nie jest z tego świata. Nie zmienia on bezpośrednio systemów politycznych, społeczeństw. Jednak Jego męka i zmartwychwstanie zmienia serca poszczególnych ludzi, co w efekcie zmienia świat. Naszym problemem jest to, że my chcemy być zbawieni po swojemu, stąd tłum krzyczący „Hosanna” pięć dni później jest w stanie krzyczeć „Ukrzyżuj” na widok tego samego Człowieka.

Więc pytanie dla mnie na dziś: Czy ja się dam Panu Bogu kochać na Jego warunkach, czy uparcie będę się zamykał w moich pomysłach ma Jego miłość do mnie?

Otwartość oraz ryzyko z nią związane może dać wielki owoc w przeżywaniu nadchodzących świąt jak i w codziennym życiu.

Mistagogia

Męka z proroctwami

Psalm 22 (przeł. Roman Brandstaetter)

Liturgia Niedzieli Palmowej

Liturgia na dziś

Zachęcamy do wgłębienia się w teksty dzisiejszej Liturgii Godzin.  O tym jak modlić się Liturgią Godzin przeczytasz w dziale „Dodatki”.

 Online na brewiarz.pl

Pobierz PDF do druku

Pobierz aplikację Pismo Święte
(zawiera brewiarz oraz teksty liturgiczne z dnia)

Teksty Mszy z dnia

Modlitwa domowa

Zgromadźcie się razem w miejscu, które przygotowaliście jako Waszą tymczasową domową kaplicę. Postawcie tam obok zasłoniętego krzyża palmę, którą w zwyczajnych okolicznościach zanieślibyście do kościoła celem poświęcenia. Zapalcie świece.

  • A.    Jeśli nie planujecie oglądać transmisji Mszy Świętej, odprawcie nabożeństwo z odczytaniem Męki Pańskiej z podziałem ról między domowników. Ojciec rodziny niech czyta rolę Jezusa (+), matka rolę Ewangelisty (E). Jeśli macie dzieci, które potrafią już czytać, niech wezmą rolę postaci pojedynczych (I) oraz tłumu (T). Pomódlcie się też tekstami mszalnymi. Przyjmijcie Komunię duchową.
  • B.    Jeśli oglądaliście transmisję Mszy Świętej, ojciec rodziny lub inna odpowiednia osoba niech odczyta fragment o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Zanieście prośby do Boga. Jeśli nie przyjęliście Komunii duchowej podczas transmisji Mszy Świętej, zróbcie to teraz

Wersja A

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu izraelski! Hosanna na wysokości!

Módlmy się. Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, przymnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Panie, który jesteś naszym Zbawicielem, zmiłuj się nad nami. – Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który uroczyście wjechałeś do Jerozolimy, zmiłuj się nad nami. – Zmiłuj się nad nami.
Panie, który dobrowolnie wydałeś się na mękę, zmiłuj się nad nami. – Zmiłuj się nad nami.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(Tutaj następuje odczytanie fragmentów Pisma Świętego. Można odczytać oba czytania. Należy odczytać Mękę Pańską. Teksty znajdują w sekcji Teksty Mszy z dnia.)

(Można odmówić mszalne wyznanie wiary lub Skład Apostolski.)

Modlitwa wiernych
Módlmy się za cały Kościół Chrystusowy, aby w Wielkim Tygodniu odnowił się i umocnił przez uobecniane misterium paschalne. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
Módlmy się za rządzących państwami, a zwłaszcza za rządzących naszą ojczyzną, aby troszczyli się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
Módlmy się za wszystkich, których dotknęła epidemia, aby skutecznie walczyli z chorobą dla wspólnego dobra. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
(można dodać parę własnych intencji)

Módlmy się za całą naszą rodzinę, abyśmy w zdrowiu, miłości i zgodzie przeżyli zbliżające się święta wielkanocne. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa Komunii duchowej polecana przez papieża Franciszka.
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Wersja B

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. O Królu izraelski! Hosanna na wysokości!

Módlmy się. Wszechmogący Boże, z palmami w rękach czcimy dzisiaj zwycięstwo Chrystusa, przymnóż naszą wiarę i wysłuchaj nasze prośby, abyśmy zjednoczeni z Chrystusem przynosili Tobie owoce dobrych uczynków. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Modlitwa wiernych
Módlmy się za cały Kościół Chrystusowy, aby w Wielkim Tygodniu odnowił się i umocnił przez uobecniane misterium paschalne. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
Módlmy się za rządzących państwami, a zwłaszcza za rządzących naszą ojczyzną, aby troszczyli się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
Módlmy się za wszystkich, których dotknęła epidemia, aby skutecznie walczyli z chorobą dla wspólnego dobra. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.
(można dodać parę własnych intencji)

Módlmy się za całą naszą rodzinę, abyśmy w zdrowiu, miłości i zgodzie przeżyli zbliżające się święta wielkanocne. Panie, prosimy Cię. Panie, wysłuchaj nas.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa Komunii duchowej polecana przez papieża Franciszka.
Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

 

Pobierz PDF do druku

Prawa Autorskie do tekstów liturgicznych należa do Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwa Pallotinum i serwisu brewiarz.pl. Na stronie prezentowane są tylko do celów modlitewnych.